Smilstvo je všeobecné označenie pre akýkoľvek nelegitímny pohlavný styk. Môže to byť napríklad predmanželský styk (1 Kor 7,2), krvismilstvo (1 Kor 5,1), prostitúcia (1 Kor 6,16-18), manželská nevera (1 Tes 4,3-5), homosexualita (Júda 7) atď. Termín „smilstvo“ má teda široký význam a sú v ňom zahrnuté všetky mimomanželské a neprirodzené pohlavné styky. To znamená, že v pojme smilstvo je prakticky zahrnuté aj cudzoložstvo. Preto sa niekedy používajú tieto dva pojmy ako synonymá.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi