Odpustenie – Slovo “odpustiť” znamená zmazať dlh, prepáčiť, ospravedlniť priestupok. Keď sa proti niekomu previníme, prosíme o odpustenie, aby bol náš vzťah znovu obnovený. Odpustenie nie je udelené, lebo by si ho človek zaslúžil. Nikto si odpustenie nezaslúži. Odpustenie je aktom lásky, zľutovania a milosti. Odpustenie je rozhodnutie neprechovávať hnev voči inej osobe napriek tomu, že sa proti vám previnila. Biblia nám hovorí, že všetci potrebujeme odpustenie od Boha. Všetci sme sa dopustili hriechu. Kniha Kazateľ 7:20 hovorí, “Na zemi niet ani jedného spravodlivého človeka, ktorý by činil to, čo je správne a nikdy by nehrešil.” 1 Jána 1:8 hovorí: “Ak tvrdíme, že sme bez hriechu, klameme samých seba a niet v nás pravdy.” Každý hriech je aktom vzbury proti Bohu (Žalm 51:4). Dôsledkom toho je, že akútne potrebujeme Božie odpustenie.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi