Doba milosti

Doba milosti je časové obdobie, v ktorom je zadržiavaný trest za previnenie, aby sa ľudia spamätali a činili pokánie. Takéto obdobie bolo napr. pred odchodom Hebrejov z Egypta. Boh dával počas výziev a rán možnosť Egypťanom na odvrátenie konečného trestu. Podobne to bolo i v prípade Jeruzalema počas Ježišovho života a po jeho smrti. Ježiš varoval pred prichádzajúcim trestom (Mat 23,36.37; Mat 24,1.2). Na konci dejín zeme je tiež predpovedané obdobie výziev k pokániu a možnosť záchrany pred záverečným súdom a trestom (Zjav 14,6-11).

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi