Od januára 2014 je možné podporiť organizáciu pre pomoc a rozvoj ADRA aj prostredníctvom smartfónu. Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu a zaslať finančný dar na telefónne číslo priradené k prevádzkovému účtu  ADRA. Organizácia takto reagovala na stále častejšie požiadavky darcov, ktorí mali záujem prispievať aj takýmto spôsobom.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie Viamo je možné zaslať finančný dar až do výšky 50 € na telefónne číslo +421 948 353 835 prakticky od kadiaľkoľvek a bez poplatkov. Stačí mať aplikáciu nainštalovanú v mobilnom telefóne a zriadený účet vo VÚB alebo Tatrabanke. Aj naďalej je možné zasielať finančné príspevky bankovým prevodom na prevádzkový účet ADRA č. 3004478451/ 0200 (VÚB). Ako uvádza organizácia pre pomoc a rozvoj aj na svojom webe, pravidelné zasielanie menšej sumy má väčší efekt, ako jednorazový veľký dar.

Vďaka Pánu Bohu za to, že je možné aj takýmto spôsobom pomáhať ľuďom, ktorí sú odkázaní na ochotu druhých. Vďaka i všetkým darcom, ktorí chcú touto formou podporiť dobrú vec.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi