Medzi súčasné zahraničné projekty organizácie pre pomoc a rozvoj ADRA patrí aj rozvojová pomoc v Južnom Sudáne. V rámci svojho pôsobenia zozbierali pracovníci organizácie pre pomoc a rozvoj niekoľko zaujímavých príbehov ľudí, ktorých životy sa zmenili k lepšiemu práve vďaka projektu ADRA. Tieto príbehy postupne uverejní ADRA Slovensko na svojom oficiálnom webe. Prvú časť „ADRA a poľnohospodárska škola v najmladšom štáte sveta“ si môžete prečítať už teraz:

Južný Sudán získal nezávislosť v lete roku 2011. V dôsledku vojnových konfliktov sa medzi obyvateľmi veľmi rozšírili chudoba a hlad. Značne ovplyvnené bolo tiež poľnohospodárstvo a situáciu neuľahčuje ani návrat mnohých ľudí, ktorí pred nepokojmi utiekli do susedných krajín. Viac o Južnom Sudáne a projekte ADRA v tejto africkej krajine sa dočítate v článku „Prečo ADRA a Južný Sudán” a „Článok o ADRA Slovensko v denníku SME” na oficiálnych webových stránkach organizácie.

Počas našej monitorovacej návštevy sme sa vybrali navštíviť členov komunity Mambe Payam, aby sme s nimi hovorili o tom, ako benefitovali z projektových aktivít. Títo ľudia sa zúčastnili školení o lepších poľnohospodárskych praktikách. Rovnako im projektový traktor pomohol s prípravou ich pôdy.

Počas našej návštevy stretávame Josepha, ktorý pred nami stojí s mačetou. Takto „vybavený” obchádza palmové stromy na svojom pozemku a zbiera urodené ovocie pre svoju rodinu.

Joseph hovorí: „Som tu vďaka tejto škole (EAVA – Adventistická stredná odborná škola v Eyira). Moje deti tu študovali a následne si našli prácu. Ja som bol tiež zamestnaný v škole, a keď bola moja zmluva ukončená v roku 2005, rozhodol som sa zostať.” Každodenné starosti o prežitie a živobytie jeho celej domácnosti spočívajú na ňom. Jeho manželka pracuje vo vzdialenom meste, aby prispela malou časťou do rodinného rozpočtu. V jeho domácnosti žije sedem ľudí.

Joseph nám ukazuje svoj pozemok (50 x 100 metrov), ktorý bol schopný pripraviť a obrábať vďaka zapožičaniu traktora, zakúpeného v rámci projektu. Je veľmi vďačný. „Ak by nám traktor nebol zapožičaný, tak by som musel polia pripravovať spolu s mojimi deťmi manuálne. A to by vyžadovalo veľa času.” Zakúpený traktor teda Josephovi pomôže využiť a obrobiť väčšiu časť pôdy a následne predať prebytok úrody na miestnych trhoch. Joseph, ako aj ostatní členovia komunity, ktorým bol traktor zapožičaný, bude časť zisku z predaja úrody odkladať, aby mohol v ďalšej sezóne prispieť na prevádzku traktora.

Vy môžete pomôcť Josephovi tiež. Okrem školy v Eyira (EAVA), podporuje ADRA aj rodiny a komunity žijúce v jej okolí. Joseph sa vďaka projektu tiež dozvie o tom, ako zvýšiť úrodu a finančný príjem z nej prostredníctvom lepších postupov pri sadení, obrábaní a skladovaní. Projektom zakúpený traktor pomáha komunitám v okolí školy, ale tiež škole samotnej, kde sa rozšírili učebné osnovy, vytvorili pracovné možnosti pre študentov, a pokryli potravinové potreby študentov, učiteľov i zamestnancov.

S dôrazom na dlhodobý a trvalý dopad, prispejeme touto projektovou investíciou k ozajstnému praktickému aj vedomostnému rozvoju ľudí a podporíme ich sebestačnosť a postupnú nezávislosť na externej pomoci.

Ak sa rozhodnete pomôcť ľuďom v Južnom Sudáne ako je napríklad Joseph Sabit, posielajte svoje finančné dary na špeciálny projektový účet 3004481159/0200.

Kompletnú galériu ku článku si môžete prezrieť na webe ADRA TU >

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi