V ADRE aktuálne budujeme prvý komplexný Krízový intervenčný tím (ADRA KIT) pre psycho-sociálnu a právnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia bez ohľadu na pohlavie, rod, vek, sociálny status, či etnikum. ADRA KIT bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc – od právnika, psychológa aj sociálneho pracovníka, pretože podľa našich skúseností, iba komplexná a dlhodobá pomoc obetiam je skutočne efektívna. 

ADRA KIT (Krízový intervenčný tím)

– prvé komplexné odborné centrum psycho-sociálnej a právnej pomoci na Slovensku,

ktoré bude zastrešovať všetky potrebné oblasti:

1. Prevencia

– vzdelávanie a osveta o násilí cez prednášky, školenia, konferencie, diskusie a workshopy pre laickú aj odbornú verejnosť

2. Krízová intervencia

– formou poradne, krízovej telefonickej linky a výjazdov do terénu za obeťami

3. Sociálna rehabilitácia

– opätovné zaradenie obetí násilia do spoločnosti (taktiež pracovné zaradenie, získanie zručností, budovanie sebaúcty a sebadôvery), psychoterapia a organizovanie stretnutí obetí na výmenu dobrých skúseností

4. Advokácia

– presadzovanie záujmov obetí a ochrana ich práv, presadzovanie legislatívnych zmien

5. Budovanie kapacít

– vzdelávanie pracovníkov bezpečných ženských domov, mimovládnych organizácií a pomáhajúcich profesií (polícia, sociálni pracovníci, znalci a pod.)

Zistite teraz viac a pomáhajte s nami: ADRA KIT

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi