Okrúhle jubileá bývajú často dôvodom osláv. Oslávenci sa stretnú so svojimi blízkymi, spoločne sa na chvíľu zastavia, pospomínajú na všetko dobré, i to ťažšie, možno hovoria o svojich plánoch do budúcna. Výročie organizácie pre pomoc a rozvoj ADRA, ktoré sa konalo 1. júna 2013 v modlitebni CASD na Cablkovej ulici v Bratislave, však bolo trochu iné. Už len preto, že tie najťažšie chvíle sú často spojené s tými najkrajšími. A trochu aj preto, lebo vo vnímaní ADRy je tých blízkych trochu viac, hoci väčšina z nich sa na oslave nemohla zúčastniť.

Na počiatku všetkého bolo odhodlanie nasledovať Ježišovu výzvu pomáhať. Aj keď je to dvadsať rokov dozadu, spomienky tých, ktorí boli pri založení sú rovnako silné a živé, ako spomienky tých, ktorí v ADRe počas nasledujúcich dvoch desaťročí pracovali. Vo svojich spomienkach hovorili bývalí riaditelia Zvonko Mezga, Peter Talaj, Pavol Cimerman, Daniel Dräxler o zážitkoch, ktoré menili životy ich, ale i mnohých ďalších. Či už boli na strane pomáhajúcich, alebo tých, ktorí pomoc dostávali. O tom, kde v týchto chvíľach ADRA Slovensko pôsobí, hovoril súčasný riaditeľ Marcel Kaba a jeho kolegovia Emil Bališ a Matúš Buran. Krásnymi hudobnými prednesmi na klavíri a horne poslúžili hostia z Brna, spevom speváci miestneho zboru.

Nech boli misie ADRA Slovensko doma, či v zahraničí, nech pomáhali ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami, vojnou, chudobou, vždy bolo posolstvo jasné. Pomáhať druhým, nie je prácou. Je povolaním, poslaním. Služba tým, ktorí strácajú nádej, ktorí potrebujú pomoc, by mala byť zmyslom života každého z nás.

Ak by sme si chceli rozpovedať každý príbeh, ktorý je s ADRou a jej činnosťou na Slovensku spojený, potrebovali by sme pravdepodobne viac, než len dve hodiny, ktoré oslava jej 20. výročia trvala. Keď na záver vystupovali na pódium všetci prítomní pracovníci a dobrovoľníci organizácie, ktorí svoje životy spájali s poslaním ADRA pomáhať, mnohí sa pod vplyvom spomienok neubránili dojatiu, ale zároveň i radosti. Žiť vždy v dobrých podmienkach nie je možnosťou každého z nás. Prežívať požehnanie z takejto práce-poslania je však dostupné pre každého. Stačí sa len zapojiť.

Vďaka Pánu Bohu za vedenie tých, ktorí chceli a chcú pomáhať!

Otom, ako sa môžete zapojiť do projektov ADRA doma i v zahraničí sa dozviete pomocou kontaktného formuláru tu.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi